Увс аймгийн Сагил сумын ИТХ

Санал асуулга (3)

ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2016, 2017 онд хийгдсэн ажлын талаар хэрхэн мэдээлэлтэй байна вэ? (1 нийт санал)
веб сайтын тухай (1 нийт санал)
Хуулийн өөрчлөлт (0 нийт санал)

Сумдууд